D-Parts by BCC

D-Parts là chuổi các trung tâm dịch vụ kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Bảo Chi, cung cấp giải pháp chi tiết chịu mòn cho các ngành công nghiệp nặng.

Giải pháp tổng thể cho việc cung cấp chi tiết chịu mòn phù hợp với các ngành công nghiệp nặng

Các ví dụ điển hình

anh

Trở thành một trung tâm D-Parts

Bạn có sẵn sàng để phát triển công việc kinh doanh của mình theo một mô hình mới, ở cấp độ cao hơn?

  • Dẫn đầu trong mô hình kinh doanh
  • Thương hiệu uy tín
  • Chất lượng sản phẩm hàng đầu
  • Hỗ trợ kinh doanh
  • Hỗ trợ kỹ thuật
  • Các chương trình hỗ trợ marketing
  • Mạng lưới chia sẻ

Loader bucket lip with lower cost

20:15
bình luận

DESCRIPTION OF THE CASE ►Function −Bucket lip of underground LHDs ►Material −Initial material – domestic wear plate from Xinyu −New material......

Xem thêm