Liên Hệ

CÔNG TY TNHH BẢO CHI

Văn phòng/nhà máy: KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6670-9000  Sales line: 0384-119-119
Email: info@baochico.vn - Tấm Chịu Mòn trên google: www.g.page/tamchiumon


0384-119-119