Liên Hệ

CÔNG TY TNHH BẢO CHI

Văn phòng/nhà máy: KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6670-9000  Sales line: 0384-119-119 (tấm chịu mòn, dịch vụ hàn đắp), 033-2399-293 (Que đắp cứng D100e),
Email: info@baochico.vn

0332-399-293