[tintucư

Thông tin chi tiết:
  • Ngành: Xi Măng
  • Thiết bị: Máy nghiền đứng
  • Chi tiết: Côn bảo vệ con lăn (Belt Housing)
  • Sản phẩm: Tấm chịu mòn D-Plate 100 8+5mm
[/tintuc]

Bình luận

0384-119-119