[tintuc]

Với khả năng linh hoạt trong chế tạo kích thước và khả năng làm việc hiệu quả bề mặt của tấm chịu mòn 2 thành phần D-Plate. Bộ phần D-Techs thuộc BCC đã chế tạo và đưa vào ứng dụng thành công tấm đầu đốc máy trộn bê tông sử dụng cho các trạm trộn bê tông.

Một số thông tin của ứng dụng:

  • Sản phẩm sử dụng: Tấm chịu mòn D-Plate100
  • Chi tiết: Tấm đầu đốc trạm nghiền bê tong
  • Thiết bị: Nồi trộn bê tông
  • Ngành công nghiệp: Xây dựng

Một số hình ảnh sản phẩm:
Sản phẩm kèm theo: Que đắp cứng D100e

 [/tintuc]

Bình luận

0384-119-119